Game Changer

HALA 17, Bubenské nábř. 306, Praha, Holešovická tržnice

Kulturní platforma Sport in Art propojuje svět umění a sportu. Ukazuje, že tyto dva světy jsou i přes svou odlišnost, možnou vzájemnou inspirací. Výstavní projekty, které SIA organizuje, se svým tématem věnují sportu a často se přímo váží na konkrétní sportovní akci. V rámci festivalu LUSTR představujeme díla mladých ilustrátorů, kteří přispěli svou tvorbou na téma Game Changer. Prezentace oslavuje současnou českou ilustraci a způsoby toho, jak sport ovlivňuje a inspiruje umělce a jak umění zase zachycuje ducha a energii sportovních aktivit. Zaměřuje se na širší vliv sportu na společnost, kulturu a osobní zážitky a hledá odpovědi na otázku, jak může propojení sportu a umění nadále formovat naši kulturu a redefinovat to, co je pro nás běžné.

Na téma výstavy se lze podívat ze tří rovin. Tou první je návrat sportovní tématiky zpátky na pole umění – tedy návrat umění inspirovaného sportem, který se výtvarníkům znovu stane běžným inspiračním zdrojem. V současnosti jsou tyto dva světy vnímány téměř jako protipóly, což chce platforma Sport in Art změnit. Druhou rovinou, v níž lze výstavu chápat, je pojetí sportu jako game changeru. Se sportem vzniká nový životní styl, který přináší naprosto nové situace a sebepojetí. Osobní úspěchy, které jsou pro člověka osobním hnacím motorem a mohou leccos změnit. Sport je možné vnímat  jako katalyzátor osobního růstu. Ve třetím pohledu lze za tématem vidět širší inspirace důležitými momenty ze sportu, kultury, společnosti. Výstava zkoumá také roli sportu jako prostředku sociální změny a zabývá se otázkami identity a rovnosti.

Kurátorka výstavy: Josefína Frýbová, Martina Fridrichová, Michaela Doležalová

Vystavující: Lucie Doležalová, Barbora Idesová, Eva Jaroňová, Jitka Petrášková, Jana Jarošová, Anastasia Stročková, Vojtěch Šeda, Jan Šrámek

 

Výstavu Game Changer najdete v HALE 17

Vybraní umělci